http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - ADHD BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 08:09:07 BookLibrary Šest kroků ke zvládnutí ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=75&catid=72 Authors: Laver-Bradbury, Cathy;Thompson, Margaret; Weeks, Anne a kol.
ISBN: 978-80-262-1035-1
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2016-03-10 15:35:23
Language: Not specified
Price: 212


Manuál pro rodiče i učitele.

Jednoduchý a flexibilní program nabízí šest kroků, jak zvládnout poruchy pozornosti a hyperaktivitu neboli ADHD. V knize najdete hry, které pomohou k zlepšení pozornosti dítěte, a ověřené nápady, které dítěti pomohou, aby si lépe organizovalo prostor a čas. ADHD je výzvou pro všechny, jak pro dítě, tak pro „jeho“ dospělé, tedy rodiče a učitele. Autoři vycházejí z poznatku, že děti s ADHD potřebují, abychom se o ně starali jinak, než se staráme o děti, které nemají problémy s koncentrací a hyperaktivitou. Kniha vychází z řady studií i ze zkušeností rodin, kde žije dítě s ADHD.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

 


Buy now!]]>
2016-03-10 15:35:23
James Patterson Lot of 6 Books, 1, 3-7 a Womans Murder Club Novel. (A womans Murder Club Novel) http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=92&catid=72 Authors: James Patterson
ISBN: 0446696617
Publisher: Warner Books
Publication date: 2015-09-21 23:32:38
Language: Dutch
Price: 273.81Buy now!]]>
2015-09-21 23:32:38
Povím vám o ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=77&catid=72 Authors: Yarney, Susan
ISBN: 9788026605652
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2015-03-06 15:10:53
Language: English
Price:


Průvodce pro rodinu a přátele.

Seznamte se s Honzou, který má ADHD
Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Knihou provází chlapec Honza, který sám trpí potížemi s nadměrnou aktivitou a nepozorností. Svým vyprávěním o sobě a svém denním životě se Honza snaží přiblížit problémy, se kterými se děti s AHDH běžně potýkají, a vysvětlit, co při tom cítí. Dětsky srozumitelnými slovy Honza vysvětluje, proč někdo má ADHD, jak se tato porucha projevuje a jakou podporu děti s ADHD potřebují doma i ve třídě.
Díky vyprávění o hyperaktivitě z pohledu dítěte a jazykem dítěte je kniha pochopitelná i malému čtenáři. V ilustrativním příběhu se děti s ADHD velmi snadno poznají, naučí nahlížet na sebe sama bez ponižujících „nálepek“ a budou umět svůj problém vysvětlit kamarádům a říct si o pomoc.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2015-03-06 15:10:53
Proč zlobím? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=38&catid=72 Authors: Škvorová, Jaroslava
ISBN: 8072544071
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2015-02-23 12:22:17
Language: English
Price:


Lehká mozková dysfunkce LMD/ADHD.

Rodiče, kteří mají problémové dítě, nad nímž lomí rukama, byli, jsou a budou. Problémových dětí na první pohled přibývá. Na tomto stavu se podílí mnoo faktorů: nedostatek času, zaměstnanost, nervozita, násilí, které dítě denně vidí v televizních pořadech. Neklidné, roztěkané a impulzivní děti působí rodičům mnoho potíží. Rodiče se za svého potomka stydí, neboť neustále slyší, jak je hrozný a neukázněný. Dítě s těmito obtížemi si za čas utvoří názor, že i kdyby dělalo cokoliv, stejně to bude vždycky špatně. Těmto dětem pomůžeme nejvíce tím, že vyhledáme odbornou pomoc. Pokud se jim jí včas neodstane, mohou mít v budoucnu problémy v zaměstnání i v mezilidských vztazích.

Více informací na stránkách nakladatelství Triton

 

 

 


Buy now!]]>
2015-02-23 12:22:17
Mám poruchu pozornosti, i když jsem dospělý? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=229&catid=72 Authors: Žáčková, Hana; Jucovičová, Drahomíra
ISBN: 9788087295175
Publisher: Nakladatelství D + H
Publication date: 2015-02-19 15:19:38
Language: English
Price:


Nejen o kladech a záporech syndromu ADHD u dospívajících a dospělých.
Publikace provází čtenáře vývojem syndromu ADHD od dětství až do dospělosti, popisuje obtíže, které s ADHD souvisí, přináší konkrétní možnosti, jak řešit v běžném životě problémy s pozorností, pamětí, dochvilností, s dodržováním termínů, s udržením pořádku, chaosem, se zbrklostí, s učením, ale i s emoční nevyrovnaností, udržením přátelského nebo i partnerského vztahu, s vlastní sebekázní a vůlí.

Více informací na stránkách Nakladatelství D + H


Buy now!]]>
2015-02-19 15:19:38
Proč jsi stále tak neklidný?! http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=186&catid=72 Authors: Novák, Tomáš
ISBN: 9788024742267
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-02-16 16:31:55
Language: English
Price:


Všichni se ve svém pracovním i soukromém životě setkáváme s tak trochu zvláštními osobnostmi - lidmi neklidnými, nesoustředěnými, neobratnými, zbrklými, citově labilními. Jejich psychická nevyrovnanost může být důsledkem tzv. lehké mozkové dysfunkce - nepatrného poškození mozku při porodu nebo brzy po něm. U dětí je všeobecně známý projev neklidu, nesoustředění, příliš široké pozornosti, méně známá je však skutečnost, že stav přetrvává do určité míry až do dospělosti. Mnoho už dávno zletilých lidí s diagnózou lehké mozkové dysfunkce patří mezi ty, kteří často mění práci, partnery, obtížně se s nimi žije a spolupracuje. Kniha zkušeného poradenského psychologa Tomáše Nováka detailně, s empatií i s nadhledem popisuje dopad lehké mozkové dysfunkce na každodenní život dětí i dospělých. Poradí také, jak pomoci dětem s LMD a jejich rodičům zvládnout úskalí školního vzdělávání.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-02-16 16:31:55
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=32&catid=72 Authors: Carter, Cheryl R.
ISBN: 9788026206217
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-06-03 15:38:22
Language: English
Price:


Praktický rádce pro rodiče i učitele.

Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučily samy si zorganizovat své věci i to, co dělají. Podle autorky na děti s ADHD a ADD platí zábava spojená s individuálním přístupem, pravidly, jednoduchostí a plánováním času. Všechno, co děti učíme, bychom jim podle ní měli nejprve předvést, pak na tom s nimi spolupracovat, poté dohlížet na to, jak to zkoušejí udělat samy, nechat je práci provést samostatně a nakonec zkontrolovat, jak se jim to povedlo. Kniha je plná praktických tipů, které pomohou zvládnout výzvu, již představuje ADHD a ADD.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-06-03 15:38:22
Rodičovství očima matek neklidných dětí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=189&catid=72 Authors: Lacinová, Lenka; Kolčárková, Irena
ISBN: 9788087029473
Publisher: nakladatelství Barrister & Principal, o.p.s.
Publication date: 2014-03-19 13:27:34
Language: English
Price:


Vzhledem k současným požadavkům na vzdělání je evidentní, že jakékoli překážky představují mnohem závažnější problém, než tomu bylo před dvaceti, padesáti roky. Dítě musí zvládnout obrovské množství dovedností jiného druhu než v dřívějších dobách, vstřebat neuvěřitelné množství poznatků. Podstatný požadavek proto je, aby se dítě dobře soustředilo, aby bylo pozorné, ukázněné, vytrvalé – v tom se sice dnešní situace příliš neliší od minulosti, nicméně podstatná změna spočívá v tom, že u většiny vzdělávacích aktivit (ve škole i doma) musí být dítě v klidu! Proto představují stížnosti na neklid, živost dítěte od učitelů i od rodičů podstatný díl indikací na vyšetření v odborných institucích. Navíc vzhledem k tomu, že vychovatelé nemohou a nechtějí používat násilné metody ukázňování z dřívějších dob, je logické, že aktivity, neklidu, roztěkanosti musí mezi školáky přibývat. Odborníci jsou proto nuceni zabývat se těmito „jemnými odchylkami“ intenzivněji jak prakticky, tak i teoreticky. Hledají se způsoby, jak s výrazným neklidem zacházet, jak mu předcházet. Předložená práce Ireny Kolčárkové a Lenky Lacinové vykazuje jak lidskou, tak i odbornou potřebnost a relevanci.
Je velmi povzbuzující, že po letech sofistikovaných výzkumů využívajících kvantitativní přístupy při hledání vztahů mezi proměnnými použily autorky kvalitativní přístup. Je jednoznačně vhodný a přínosný.
PhDr. Václav Mertin


Více informací na stránkách nakladatelství Barrister & Principal, o.p.s.


Buy now!]]>
2014-03-19 13:27:34
Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=61&catid=72 Authors: Blahutková, Marie; Klenková,Jiřina; Zichová, Dana
ISBN: 8021036273
Publisher: Nakladatelství Masarykovy univerzity
Publication date: 2014-03-17 14:26:03
Language: English
Price:


Publikace se zabývá problematikou poruch pozornosti a hyperaktivity a předkládá zájemcům psychomotorické hry, které jsou vhodné pro práci s těmito dětmi. Hry z oblasti pohybových aktivit jsou zaměřeny na rozvoj pozornosti a na relaxační a uvolňovací techniky s netradičními materiály a s netradičními přístupy. Doporučujeme ji zejména speciálním pedagogům, psychologům, psychoterapeutům, ale i pedagogickým pracovníkům.

Více informací na stránkách Nakladatelství Masarykovy univerzity


Buy now!]]>
2014-03-17 14:26:03
Neklidné dítě http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=157&catid=72 Authors: Prekopová, Jiřina; Schweizerová, Christel
ISBN: 9788026204664
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-02-11 14:57:29
Language: English
Price:


Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráždivostí, neposedností a rozjíveností dovádějí k zoufalství rodiče, učitele, vychovatele i lidi, k nimž nemají žádný vztah. Neklid se u nich stává vývojovou poruchou, kterou je třeba brát vážně.

Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ.

Dr. J. Prekopová je uznávaná dětská psycholožka, zabývá se vývojovými poruchami. Žije v Německu. V Portálu vyšly její knihy Když dítě nechce spát, Malý tyran a Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Dr. Ch. Schweizerová je dětská lékařka, spoluautorka knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-02-11 14:57:29
Fast Minds: How to Thrive If You Have ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=170&catid=72 Authors: Craig Surman, Tim Bilkey, Karen Weintraub
ISBN: 0425252833
Publisher: Berkley Hardcover
Publication date: 2013-11-19 09:32:23
Language: Not specified
Price:


How to Thrive If You Have ADHD (Or Think You Might)
FAST MINDS is an acronym for common symptoms that are often seen in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Millions of adults have ADHD or some of its traits, but they are under-recognized, under-treated, and often under-supported. 
This book empowers people with ADHD, or some of its characteristics, to adapt and thrive. By working through the program in this book, you will develop personalized strategies to take control of your life.

Více informací, ukázky, objednání na amazon.com


Buy now!]]>
2013-11-19 09:32:23
ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou - 100 tipů pro rodiče a učitele http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=74&catid=72 Authors: Wolfdieter, Jenett
ISBN: 9788026601586
Publisher: nakladatelství EDIKA
Publication date: 2013-11-11 14:47:26
Language: English
Price:


ADHD je často nepochopený problém! Rodiny, kterých se tato diagnóza týká, se mnohdy přes veškerou svou angažovanost cítí bezmocné a osamělé. Právě jim a jejich dětem pomůže tato kniha s přesnými pokyny a konkrétními tipy.

Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti dětské psychoterapie Wolfdieter Jenett upouští od nezáživného vědeckého vysvětlování a místo toho nabízí praktické tipy pro všední den, které pokrývají celé spektrum rodinného života: od stresových situací jako je ranní vstávání nebo večerní usínání, přes používání televize a počítačů, až k problémům ve škole jako je psaní, čtení, počítání a vypracování domácích úkolů. Žádné abstraktní reflexe, ale lehce a rychle pochopitelné, praktické a konkrétní tipy pro všechny životní situace nabízí pomoc, kterou mohou těžce zkoušení rodiče i pedagogové od příručky právem očekávat.

 

Více informací na stránkách nakladatelství EDIKA


Buy now!]]>
2013-11-11 14:47:26
Neklidné a nesoustředěné dítě http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=207&catid=72 Authors: Jucovičová, Drahomíra; Žáčková, Hana
ISBN: 9788024726977
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-07-12 13:49:43
Language: English
Price:


Ve škole a v rodině.
Neklidné a nesoustředěné děti, zejména ty hyperaktivní, zde zřejmě vždy byly a rozhodně i budou. Často jsou pro své chování vnímány pedagogy a někdy i rodiči jako problémové. Publikace by měla přispět k tomu, aby hyperaktivní děti přestaly být neřešitelným problémem – včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit problémy, které tyto děti mají, ale některým i předejít. Autorky poukazují zejména na to, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, kterých lze využít. Publikace přináší nejen teoretické informace v souladu s nejmodernějšími trendy, ale zejména řadu konkrétních možností, jak vhodným způsobem reagovat na tyto projevy ve školním i domácím prostředí. Podrobněji se zabývá vhodným řešením případných výchovných obtíží a důraz klade i na využívání relaxačních technik. Svým praktickým zaměřením napomáhá při výchově a vzdělávání těchto dětí. Řadu důležitých postřehů z praxe přináší i pracovníkům poradenských pracovišť.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-07-12 13:49:43
To dítě je nepozorné http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=103&catid=72 Authors: Antal, Martin
ISBN: 9788020428981
Publisher: nakladatelství Mladá fronta
Publication date: 2013-06-05 11:02:25
Language: English
Price:


ADHD očima ADHD.

Jak žít s hyperaktivním dítětem.
ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), příp. ADD se u dětí vyskytuje v současné době stále častěji – dříve se udávalo 3-7 % populace, nyní směřujeme k 10 %. Diagnostikuje se především v mladším školním věku, po prvních známkách potíží s učením. Nicméně jde o jedince nadprůměrně inteligentní a velmi kreativní.
Kniha je zpovědí otce, který až po zjištění této diagnózy u svého syna si uvědomil, že je na tom stejně. A právě proto se pokusili bojovat proti těžkostem, které na syna v životě čekají – šikana, nechápavost okolí, neoblíbenost u učitelek... Autor nastudoval všechny dostupné zdroje a konzultoval s mnoha psychology apod., takže nejde jen o subjektivní životní příběh. V knize tedy čtenáři mají možnost z úst poučeného laika snadněji pochopit, jak a proč se člověk s ADHD chová. Dále se dozvědí, jak takovým dětem pomoci – od řešení potíží ve škole, přes organizaci života doma, seznámí se s různými technikami a cviky, jak upravit projevy chování dítěte a rozvíjet jeho silné stránky.

Více informací na stránkách nakladatelství Mladá fronta


Buy now!]]>
2013-06-05 11:02:25
Hyperkinetická porucha a poruchy chování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=175&catid=72 Authors: Pacit, Ivo a kolektiv
ISBN: 9788024714264
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-06-03 15:04:39
Language: English
Price:


Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou hyperkinetické poruchy a dalších, souvisejících poruch.

Více informací, obsah, odborná recenze na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-06-03 15:04:39
Hyperaktivní a nepozorné dítě http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=196&catid=72 Authors: Altmanová, Miroslava
ISBN: EAN1096
Publisher: Pražská pedagogicko-psychologická poradna
Publication date: 2013-03-06 12:29:19
Language: English
Price:


Podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele.

Publikace obsahuje přehled typických projevů a znaků syndromu ADHD – poruchy pozornosti s hyperaktivitou (dříve lehká mozková dysfunkce).
Projevy ADHD a obtíže z nich plynoucí nepříznivě ovlivňují školní výsledky dětí a často i jejich chování. Výchova i výuka dětí s ADHD je obtížná a vyžaduje od rodičů i učitelů značné úsilí a velkou pozornost. Vhodné postupy, jak s těmito dětmi jednat a pracovat, shrnuje tato publikace.

Více na stránkách vydavatele - Pražská pedagogicko-psychologická poradna


Buy now!]]>
2013-03-06 12:29:19
Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=55&catid=72 Authors: Hallowell, Edward M.; Ratey, John J.
ISBN: 9788072551545
Publisher: nakladatelství Návrat domů
Publication date: 2013-03-01 13:44:33
Language: English
Price:


Na základě vyprávění zážitků svých pacientů (dětí i dospělých) Dr. Hallowell a Dr. Ratey ukazují, jaké různé podoby může mít ADD – od hyperaktivního hledání vysoké stimulace až po přechodnou nepozornost spojenou se sněním s otevřenýma očima – a na proměňující účinek přesné diagnózy a léčby.
"...Jakmile pochopíte, co všechno porucha pozornosti obnáší, najednou si uvědomíte, že ji vidíte všude, takřka na každém kroku. Najednou spoustu lidí uvidíte jinak. O někom jste si mysleli, že je věčný popleta, nenechavec nebo nezdolný tvůrce, byť dosti nepředvídatelný... Ti všichni možná mají ADD. Ptáte se, v jakém bodě vlastně syndrom začíná a takzvané normální chování končí? Co obnáší impulzivita? Co znamená rozptylitelnost pozornosti? Těmito otázkami se budeme zabývat v celé knize, odpovědi budeme hledat především v příbězích a příkladech. Zamyslíme-li se nad příznaky, pochopíme, z čeho se celek ADD skládá. Nejspíš v nich najdeme i část sebe. Je však třeba mít na paměti, že diagnóza ADD nevyplývá pouze z přítomnosti příznaků, nýbrž i z jejich rozsahu a trvání, z toho, do jaké míry danému jedinci zasahují do života..."

Z doslovu Dr.Václava Mertina

Další informace, zakoupení knihy např. Neoluxor


Buy now!]]>
2013-03-01 13:44:33
Máte neklidné, nesoustředěné dítě? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=26&catid=72 Authors: Žáčková, Hana; Jucovičová, Drahomíra
ISBN: 8090386907
Publisher: nakladatelství D+H
Publication date: 2013-02-27 14:36:35
Language: English
Price:


Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele

Publikace přináší zejména praktické rady, jak zvládat výchovu dětí s ADHD/ADD (výchovné zásady, charakteristické projevy a možnosti ovlivnění, situace ve škole, výběr dalšího vzdělávání, období dospívání a dospělosti).

Více informací a ukázky stránky nakladatelství D+HBuy now!]]>
2013-02-27 14:36:35
Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=188&catid=72 Authors: Taylor, John F.
ISBN: 9788026200680
Publisher: Portál
Publication date: 2013-02-21 15:31:40
Language: English
Price:


Rádce pro děti s ADHD a ADD.
Dělá ti potíže, když se máš na něco soustředit? Napomínají tě ve škole za to, že vyrušuješ a vstáváš bez dovolení z lavice? Nejde ti učení? Neumíš usměrnit své chování? Možná máš ADD (poruchu pozornosti) nebo ADHD (poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou). V této knize zjistíš, co to je ADD neboli porucha pozornosti a také co to je ADHD neboli porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Naučíš se, jak udržet na uzdě své nálady a jak překonat pocity neúspěchu, smutku a strachu. Zjistíš, které jídlo ti může pomoci k lepšímu soustředění. Na konci každé kapitoly se můžeš otestovat, a tak zjistíš, jestli rozumíš všem otázkám spojeným s poruchou pozornosti a také hyperaktivitou. Kniha je určena dětem s ADHD a ADD, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům.
John F. Taylor, Ph.D., je psycholog a otec tří dětí s poruchou pozornosti. Založil společnost ADD Plus a vytvořil řadu materiálů pro děti a mladé lidi s ADHD a ADD.

Ukázky a další informace na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-21 15:31:40
Nejčastější poruchy chování dětí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=31&catid=72 Authors: Train, Alan
ISBN: 8071785032
Publisher: Portál
Publication date: 2013-02-18 14:36:50
Language: English
Price:


Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka.
Pedagogům i rodičům, kteří se setkávají s problémovým chováním dětí, je určena publikace popisující projevy dětského chování, které mohou (ale nemusejí) být signálem vážnější poruchy, s níž je i při pouhém podezření vhodné obrátit se na odborníka. Druhá část knihy je pak přehledem nejčastějších duševních poruch objevujících se v dětském věku. Probírá okruh poruch spojený s ADHD, poruchy vztahů, komunikace, úzkostné poruchy, strachy, deprese, poruchy spojené s užíváním návykových látek apod. V závěrečné části rodiče a vychovatelé naleznou informace, jak mohou dětem s problémovým chováním pomoci sami a jaké metody léčení mohou užít odborníci.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-18 14:36:50
Poruchy pozornosti a hyperaktivita http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=192&catid=72 Authors: Munden, Alison; Arcelus, Jon
ISBN: 9788073674304
Publisher: Portál
Publication date: 2013-02-18 14:29:23
Language: English
Price:


Přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky.

Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti a někdy i zdraví. Kniha je přehledem současných poznatků o specifických poruchách pozornosti a hyperaktivitě u dětí a zároveň je vodítkem pro práci s nimi.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-18 14:29:23
Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=122&catid=72 Authors: Riefová, Sandra F.
ISBN: 9788073677282
Publisher: Portál
Publication date: 2013-02-18 14:18:00
Language: English
Price:


Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD.
Specifické poruchy chování často zůstanou nerozpoznány. A přece mohou dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům způsobit nesmírné množství problémů a nepříznivě ovlivnit celou další životní dráhu jedince. Autorka nabízí praktické rady pro všechny oblasti školní práce s dětmi se specifickými poruchami chování. Kniha je psána jako manuál - neobsahuje dlouhé teoretické výklady, většina textu je shrnuta do přehledů osvědčených zásad, seznamů, postupů atd. pro všechny oblasti života a práce školy. Umožní všem zainteresovaným lépe rozpoznávat děti s tímto syndromem, vyučovat s ohledem na jejich potřeby a zvládat krizové situace a konflikty, ke kterým může dojít.

Ukázky a další informace na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-18 14:18:00
Hyperkinetická poucha / ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=51&catid=72 Authors: Drtílková, Ivana; Šerý, Omar et al.
ISBN: 9788072624195
Publisher: Galén
Publication date: 2013-02-18 14:04:05
Language: English
Price:Publikace podává ucelený přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše, které byla v posledních letech v odborné literatuře věnována mimořádná pozornost. Na jedné straně nové poznatky z oblasti neurověd a genetiky umožnily specialistům lépe porozumět příčinám tohoto onemocnění, na druhé straně se však problematika stala složitější a méně srozumitelná pro všechny, kteří nejsou přímo odborníky v dané oblasti. Kolektiv autorů z dětského oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno zpracoval problematiku hyperkinetické poruchy způsobem, který je přínosný pro odbornou veřejnost a současně může oslovit i laiky - zejména rodiče hyperkinetických dětí.

Monografie je rozdělena na dvě části: větší díl obsahuje kapitoly určené odborníkům (klasifikace, etiopatogeneze, genetika, biologické příčiny hyperkinetické poruchy, metody klinického a psychologického vyšetření, diagnostika, diferenciální diagnostika, výskyt komorbidních poruch, průběh hyperkinetické poruchy od dětství do dospělosti, farmakoterapie, psychoterapie); odbornou část doplňuje samostatná příloha vhodná zejména pro rodiče a vychovatele, která pojednává o hyperkinetické poruše u dětí formou otázek a odpovědí. Vedle přehledu současných znalostí je záměrem monografie také zdůvodnit potřebu komplexního, multimodálního terapeutického přístupu k léčbě hyperkinetické poruchy - použitím moderní farmakoterapie společně se specifickými výchovnými a psychoterapeutickými metodami.

Publikace je určena především psychiatrům a klinickým psychologům, ale přínosná bude i pro další odborníky, kteří se s problematikou hyperkinetické poruchy ve své praxi setkávají (pediatři, pedagogové, neurologové).

Více informací na stránkách nakladatelství Galén


Buy now!]]>
2013-02-18 14:04:05
Relaxace nejen pro děti s ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=212&catid=72 Authors: Jucovičová, Drahomíra; Žáčková, Hana
ISBN: 9788090386983
Publisher:
Publication date: 2013-02-18 13:54:52
Language: English
Price: 77,-


Máte neklidné, nesoustředěné dítě?
Publikace nabízí celou řadu relaxačních technik využitelných nejen pro děti s ADHD. Rozšířena je i o psychorelaxační hry a barevnou obrazovou přílohu.

Více informací obchod Portál


Buy now!]]>
2013-02-18 13:54:52
Hyperaktivní dítě http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=129&catid=72 Authors: Drtílková, Ivana
ISBN: 9788072624478
Publisher: nakladatelství Galén
Publication date: 2013-02-14 16:03:49
Language: English
Price:


Vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperaktivní poruchou.

Když je dítě příliš divoké, vzteká se a zlobí, snad každého rodiče občas napadne, že to už »není normální«, a uvažuje o poradě s nějakým odborníkem. Často rodičům doporučí vyšetření dítěte učitel nebo školní psycholog, kteří u dítěte pozorují hyperaktivitu a problémy se soustředěním na školní práci. Přestože jsou tyto projevy typické pro děti s hyperkinetickou poruchou (nebo ADHD), nemusejí definitivně potvrzovat tuto diagnózu, zejména když se objevují jen příležitostně a jen v některých situacích.

Neklid a nepozornost u dětí mohou pramenit z mnoha příčin, proto diagnózu hyperkinetické poruchy může zodpovědně stanovit jen odborník, kterým je dětský psychiatr ve spolupráci s dětským psychologem. Pokud jsou však rodiče, učitelé a vychovatelé dobře obeznámeni s typickými příznaky tohoto onemocnění, stávají se významnými pomocníky lékaře nejen při diagnostice hyperkinetické poruchy, ale také v průběhu následné dlouhodobé léčby.

Hlavním cílem této příručky je odpovědět na nejčastější otázky rodičů dětí s hyperkinetickou poruchou a uvést současné názory odborníků na příčiny a možnosti její léčby. Pro rodiče a všechny ostatní, kteří se podílejí na výchově těchto dětí, jsou určeny rady, jak k nim přistupovat v běžném životě a pomáhat jim překonávat problémy, které je provázejí v rodinném i školním prostředí.

Další informace na stránkách nakladatelství Galén


Buy now!]]>
2013-02-14 16:03:49
Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=169&catid=72 Authors: Ondráček, Petr
ISBN: 8086642186
Publisher: ISV
Publication date: 2013-02-14 16:03:10
Language: English
Price:


Publikace je věnována rušivému chování dětí ve škole. Problematikou kázně a především nekázně se prof. Ondráček zabývá celou svou profesionální dráhu. I když text zachovává vědeckou serióznost, je psán čtivě, svižně a – nejen odborné veřejnosti – srozumitelně. Textů, které tvoří skutečné přemostění mezi pedagogickou teorií a výchovnou praxí, není na současném knižním trhu příliš. Předložená publikace reflektuje nejnovější pedagogické a psychologické teorie i školskou a výchovnou praxi. Odborně fundovaný text je vhodně prokládán řadou příkladů z „pedagogického života” i vlastních osobních zkušeností autora. Prof. PhDr. P. Ondráček je absolventem učitelského studia na Pedagogické fakultě v Plzni a studia psychologie a pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze. Jako emigrant získával své zkušenosti především v německých dětských domovech a výchovných ústavech pro děti a mládež v oblasti Porúří. V současné době vyučuje didaktiku a metodiku speciální pedagogiky na Evangelické vysoké odborné škole (Evangelische Fachhochschule) v Bochumi. Naší odborné veřejnosti je znám jako vynikající odborník v oblasti speciální i sociální pedagogiky.

Více na stránkách nakladatelství Kosmas/ISV


Buy now!]]>
2013-02-14 16:03:10
ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=224&catid=72 Authors: GOETZ, M., UHLÍKOVÁ, P.
ISBN: 9788072626304
Publisher: Galén
Publication date: 2013-02-14 16:02:17
Language: English
Price:


ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte.

Tato příručka shrnuje všechny základní moderní poznatky o poruše pozornosti s hyperaktivitou, jinak též hyperkinetické poruše. Najdete zde popis různých oblastí této nemoci, od jejích příčin až po možnosti léčby, a také jsou zde na pravou míru uvedeny některé polopravdy a mýty.

Autoři knihu připravili ve spolupráci s učiteli, psychology a zejména rodiči a pacienty s ADHD. Jejich společným přáním je, aby vám kniha pomohla získat co nejvíce nových, užitečných a pravdivých informací, které budete potřebovat v případě, že by se onemocnění ADHD prokázalo i u vašeho dítěte.

Ukázka a rozhovor s autory na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2013-02-14 16:02:17