http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Poruchy příjmu potravy BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 06:43:26 BookLibrary Začarovaný kruh anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?! http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=220&catid=52 Authors: Papežová, Hana
ISBN: 9788087142189
Publisher: Psychiatrické centrum Praha
Publication date: 2015-02-11 14:22:13
Language: English
Price:


V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch. Postoj rodiny často ovlivní včasné vyhledání vhodné odborné pomoci, na níž závisí průběh onemocnění i úspěch léčby. Neodborné intervence mohou zvýšit tendenci k vyhýbání se léčby, strach ze stigmatizace a pocity studu. Autorka ve spolupráci s postiženými a jejich příbuznými a na základě dlouholeté zkušenosti s léčbou u nás i v zahraničí předkládá nový svépomocný manuál. Není zaměřen na jednotlivé diagnózy (anorexie, bulimie, psychogenní přejídání), protože ty, nejsou-li včas, vhodně a dostatečně léčeny, spolu úzce souvisí a přecházejí jedna v druhou a všechny ohrožují život a jeho kvalitu. Kniha přináší informace, jak se orientovat v záplavě údajů z různých médií i v mnohých nemedicínských přístupech. Odpovídá na otázky, nejistoty a obavy, se kterými se nejčastěji svěřují rodinní příslušníci - někdy bohužel příliš pozdě. Informace jsou určeny k lepší orientaci ve vlastních emocích a postojích, mohou čtenáři pomoci porozumět svému chování a najít způsoby, jak jej změnit. Cílem je usnadnit komunikaci o emočním prožívání a řešení závažných otázek a problémů, které onemocnění a jeho léčba přinášejí.

Více informací na stránkách knihy.abz.cz


Buy now!]]>
2015-02-11 14:22:13
Bulimie a záchvatovité přejídání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=58&catid=52 Authors: Cooper, Peter
ISBN: 9788026207061
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-10-29 13:40:52
Language: English
Price:


Jak je překonat.

Snad každý se občas přejí. Pro někoho se však přejídání může stát každodenní rutinou a ve snaze zbavit se přebytečných kalorií může sahat k životu nebezpečným metodám. Začarovaný kruh přejídání-zvracení-laxativ může svědčit o vážné poruše příjmu potravy zvané bulimia nervosa či záchvatovité přejídání.

Tato svépomocná kniha britského psychoterapeuta objasňuje, oč v bulimii jde, popisuje její rizika a nabízí účinné a osvědčené postupy k překonání této poruchy.

Prof. Peter Cooper je klinický psycholog a výzkumný pracovník působící na University of Reading ve Velké Británii.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-10-29 13:40:52
Bulimie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=184&catid=52 Authors: Krch, František
ISBN: 9788024721309
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-06-18 12:03:50
Language: English
Price:


Jak bojovat s přejídáním, 3., doplněné a přepracované vydání
Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které může mentální bulimie způsobit, jsou tato čísla alarmující. Pro všechny, kteří chtějí tomuto závažnému problému porozumět, je určena publikace známého českého psychologa. Autor, odborník na tématiku poruch příjmu potravy, podává srozumitelný výklad problematiky a skrze příručku nabízí pomocnou ruku všem, kteří s mentální bulimií bojují. Svépomocná část knihy vychází ze zásad kognitivně-behaviorální terapie a ukazuje pacientům možnosti, jak se vymanit z bludného kruhu přejídání, nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny. Kniha je doplněna četnými kazuistikami z autorovy praxe.

Další informace, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-06-18 12:03:50
Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=156&catid=52 Authors: Kocourková, Jana et al.
ISBN: 8085824515
Publisher: nakladatelství Galén
Publication date: 2013-03-15 13:18:16
Language: English
Price:


Publikace je vysoce informativní příručkou zejména pro praktické lékaře, kteří s mentální anorexií a mentální bulimií přicházejí ve svých ordinacích do styku většinou jako první. Jde přitom o onemocnění, které je obtížně srozumitelné a terapeutický kontakt s pacienty (nebo spíše pacientkami) je zvlášť komplikovaný.

Prakticky zaměřená monografie stručnou formou podává přehled aktuálního stavu našich znalostí o daných onemocněních ze všech hledisek a součástí publikace jsou rovněž kazuistiky, které danou problematiku názorně ilustrují.

Více informací stránky nakladatelství Galén


Buy now!]]>
2013-03-15 13:18:16
Mentální anorexie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=63&catid=52 Authors: KRCH, František D.
ISBN: 9788073678074
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-05 15:53:35
Language: English
Price:


Druhé, přepracované vydání.

Mentální anorexie, nechutenství, nevhodné jídelní návyky, nadměrný strach z tloušťky, přejídání a nespokojenost se svým tělem, to jsou témata publikace odborníka, který se již mnoho let zabývá výzkumem a léčbou poruch příjmu potravy.

V úvodu knihy autor popisuje problematiku anorexie, podvýživy a úzkostné sebekontroly. Zvláštní pozornost věnuje možnostem intervence a motivace nemocných, kteří se odmítají vzdát svých dietních návyků, nebo se už příliš adaptovali na roli nemocného a zvykli si manipulovat se svým okolím. Samostatná kapitola je věnována problematice dětských pacientů.

Ve svépomocné části příručky jsou popsány konkrétní kroky nezbytné nejenom ke změně jídelních a pohybových zvyklostí, ale i relevantních postojů. Velký důraz je kladen na porozumění problému a dostupnost nabízených řešení.

Ukázka a podrobný obsah knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-05 15:53:35
Spektrum poruch příjmu potravy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=209&catid=52 Authors: PAPEŽOVÁ, Hana
ISBN: 978802472425-6
Publisher: Grada
Publication date: 2011-10-05 15:01:33
Language: English
Price:


Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické a výzkumné práce editorky, vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy, a spolupracujících odborníků, především lékařů a psychologů.

Cílem je seznámit odborníky s komplexní problematikou poruch potravy, s klinicky ověřenými postupy, se standardy léčby a s dalšími možnostmi a úskalími v každodenní praxi. Zaměřuje se na nově zaváděné terapeutické přístupy a technologie v léčbě i prevenci, klade důraz na využití nových technologií ke zmírnění společenského tlaku na štíhlost a na vytvoření podpůrných programů pro pacienty i pro jejich rodinné příslušníky. Jednotlivé kapitoly mapují vztah poruch příjmu potravy k příslušnému oboru (gynekologii, stomatologii, neurologii...).

Publikace je určena odborné veřejnosti, psychiatrům, psychologům, obezitologům, pediatrům, gynekologům, praktickým lékařům, stomatologům, ale také pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů a v neposlední řadě i informovaným laikům z řad veřejnosti.

Podrobný obsah na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-05 15:01:33
Anorexia nervosa http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=154&catid=52 Authors: PAPEŽOVÁ, Hana
ISBN: 9788085121322
Publisher: Psychiatrické centrum Praha
Publication date: 2011-10-05 14:45:04
Language: English
Price:


Příručka pro všechny, kteří nemocí trpí - postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie).

Z přebalu knihy:

"Autorka předkládá čtenáři velice přehledný, stručný a zároveń velmi fundovaný text, týkající se mentální anorexie. Poslytuje informace a instrukce nejen pro pacientky, ale i příbuzné a přátelé postižených dívek a žen, v ojedinělých případech i mužů. Informace a instrukce jsou zaměřeny na to, "jak pochopit" a "jak překonat" mentální anorexii jako pacientka. Rady směřují k tomu, jak pochopit, podpořit a pomoci dceři, kamarádce, přítelkyni či žákyni postižené touto nemocí. Informace jsou přehledně, jasně a velmi trefně podtrženy ilustracemi bývalé pacientky a zrcadlí mnohaleté zkušenosti autorky, která jako expertka na poruchy příjmu potravy vede psychiatricko-psychoterapeuticky specializovanou jednotku pro poruchy příjmu potravy na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je velmi aktivní i ve vědecké oblasti, ve spolupráci se světovými experty v tomto oboru..."

Dr. phil. Erika Toman, reprezentantka Švýcarska pro Evropskou akci COST B6 a Expert v oblasti poruch příjmu potravy, Meilen bei Zürich, Schweiz 


Buy now!]]>
2011-10-05 14:45:04
Bulimia nervosa http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=165&catid=52 Authors: PAPEŽOVÁ, Hana
ISBN: 8085121816
Publisher: Psychiatrické centrum Praha
Publication date: 2011-10-05 14:24:32
Language: English
Price:


Kniha představuje moderní publikaci, která je určena lidem s poruchami příjmu potravy. Poskytuje poznatky a návody, jak lépe rozumět vlastním problémům a mobilizovat odvahu k jejich léčbě. Přináší také informace pro rodiče, partnery, přátele a děti osob s poruchami příjmu potravy. Autorka má rozsáhlé teoretické znalosti a bohatou klinickou zkušenost s pacientkami, které trpí těmito poruchami.

 

Z přebalu knihy:

"Kniha poskytuje poznatky a návody, jak lépe rozumět problémům s příjmem potravy a mobilizovat odvahu k jejich léčbě. Přináší také informace pro rodiče, partnery, přátelé a děti. Sdílným způsobem informuje o současném pojetí poruch příjmu potravy, příčinách jejich vzniku a terapeutických možnostech. Její přístup je integrativní, klade důraz jak na kognitivní, tak na emocionální, vztahové a postojové aspekty jídleních porcuh. Autorka správně zdůrazňuje, že pro efektivní léčbu je nezbytná motivace pacientek a hledá komunikační přístupy, které napomáhají zvýšení motivace k léčbě a posilují odvahu ke změně."

doc. PhDr. Jana Kocourková

"Publikace je vlastně jakousi výměnou poznatků a názorů mezi pacientkou a terapeutem a jejich uváděním na správnou míru. Konfrontuje obě strany: ze strany pacientek stesky, výmluvy, nářky, ze strany terapeuta poučení o chorobě, jejích následcích a léčbě a to takovým způsobem, aby odborná argumentace byla srozumitlená laikům, ale zároveň přispívala k tomu, jak má praktický lékař (případně jiný odborník) přistupovat k nemocným s poruchami příjmu potravy, aby nedocházelo k jejich další psychotraumatizaci a vytváření negativních postojů."

doc. MUDr. František Faltus


Buy now!]]>
2011-10-05 14:24:32