Knihovna: Sociální patologie
  PDF Print E-mail

Title:      Sociální patologie
Categories:      Psychologie
BookID:      191
Authors:     
ISBN-10(13):      9788024750460
Publisher:      nakladatelství Grada
Publication date:      2014
Number of pages:      232
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení , 2., rozšířené a aktualizované vydání.

Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k dispozici jak řada vysoce odborných knih, tak těch, jež se snaží v lepším případě o popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice rozkrýt hlubší souvislosti. Odborných publikací, které by byly přínosem jak pro odborníky a specialisty, tak i pro studenty a další případné zájemce, je bohužel poskrovnu. Jednou z nich je právě tato kniha. Mohou ji využít jak pracovníci, kteří se na řešení sociálně deviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, tak specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům apod., a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada

Book owner:     

Reviews