All categories RSS PDF Print E-mail
Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Sanace rodiny Authors: Bechyňová, Věra; Konvičková, Marta Rating: 0.5 Hits: 3080 Status: Available
cover Title: Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny Authors: Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana Rating: 0.5 Hits: 3735 Status: Available
cover Title: Speciální techniky sociální terapie rodin Authors: Zakouřilová, Eva Rating: 0.5 Hits: 11645 Status: Available
cover Title: Sociální práce pro pedagogické obory Authors: Gulová, Lenka Rating: 4 Hits: 13262 Status: Available
cover Title: Podpora rodiny Authors: Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana a kol. Rating: 0.5 Hits: 14007 Status: Available
cover Title: Sociální služby Authors: MATOUŠEK, O, Rating: 0 Hits: 14062 Status: Available
cover Title: Sociální práce v praxi Authors: MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P. Rating: 0.5 Hits: 15200 Status: Available
cover Title: Sociální služby v ČR v teorii a praxi Authors: ČÁMSKÝ, P., SEMBDNER, J., KRUTILOVÁ, D. Rating: 0.5 Hits: 15441 Status: Available
cover Title: Mládež a delikvence Authors: Matoušek, Oldřich; Matoušková, Andrea Rating: 0.5 Hits: 16523 Status: Available
cover Title: Metody a řízení sociální práce Authors: Matoušek, Oldřich a kol. Rating: 0.5 Hits: 17400 Status: Available