All categories RSS PDF Print E-mail
Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Psychoterapeutické systémy Authors: Prochaska, James O.; Norcross, John C. Rating: 0 Hits: 1856 Status: Available
cover Title: Terapie ve speciální pedagogice Authors: Müller (ed.) Oldřich a kolektiv Rating: 0 Hits: 1888 Status: Available
cover Title: Konverzace, jazyk a jejich možnosti: Postmoderní přístup k terapii Authors: Anderson, Harlene Rating: 4 Hits: 1902 Status: Available
cover Title: Dětská psychoterapie Authors: LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J. Rating: 0 Hits: 2014 Status: Available
cover Title: Skupinová psychoterapie v praxi Authors: KRATOCHVÍL, S. Rating: 0 Hits: 4084 Status: Available
cover Title: Dětská psychoterapie a poradenství Authors: GELDARD, K., GELDARD, D. Rating: 0.5 Hits: 4769 Status: Available
cover Title: Základy psychoterapie Authors: KRATOCHVÍL, S. Rating: 0.5 Hits: 5644 Status: Available
cover Title: Existenciální psychoterapie Authors: YALOM, I. Rating: 0.5 Hits: 5695 Status: Available
cover Title: Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou Authors: Caby, Filip; Caby, Andrea Rating: 0.5 Hits: 5973 Status: Available
cover Title: Motivační rozhovory v praxi Authors: Soukup, Jan Rating: 0.5 Hits: 9608 Status: Available