All categories RSS PDF Print E-mail
Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Na prahu dospělosti Authors: Katrňák, Tomáš a kol. Rating: 0 Hits: 923 Status: Available
cover Title: Squaty a jejich revoluční tendence Authors: Růžička, Vlastimil Rating: 0.5 Hits: 1931 Status: Available
cover Title: Sociologie zločinu Authors: JANDOUREK, Jan Rating: 0.5 Hits: 3351 Status: Available
cover Title: Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí Authors: Vágnerová, Marie; Csémy, Ladislav; Marek, Jakub Rating: 0.5 Hits: 3997 Status: Available
cover Title: Sociologie výchovy a školy Authors: Havlík, Radomír; Koťa, Jaroslav Rating: 0 Hits: 4572 Status: Available
cover Title: Subkultury mládeže Authors: Smolík, Josef Rating: 0.5 Hits: 6320 Status: Available
cover Title: Kmeny. Současné městské subkultury Authors: SOUČEK, T., VESELÝ K., VLADIMÍR 518 Rating: 0.5 Hits: 8559 Status: Available
cover Title: Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování Authors: Meyrowitz, Joshua Rating: 0 Hits: 34481 Status: Available