All categories RSS PDF Print E-mail
Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Krize a tvořivý přístup k ní Authors: Kastová, Verena Rating: 0.5 Hits: 2899 Status: Available
cover Title: Krizová intervence Authors: VODÁČKOVÁ, D. Rating: 0.5 Hits: 3381 Status: Available
cover Title: Domácí násilí Authors: Ševčík, Drahomír; Špatenková, Naděžda a kol. Rating: 0.5 Hits: 5687 Status: Available
cover Title: Krizová intervence pro praxi Authors: ŠPATENKOVÁ, N. Rating: 0.5 Hits: 8870 Status: Available
no-img_eng.png Title: Authors: Rating: 0.5 Hits: 8898 Status: Available
cover Title: Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu Authors: Cimrmannová, Tereza a kol. Rating: 0 Hits: 44340 Status: Available