All categories RSS PDF Print E-mail
Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Multikulturní výchova Authors: Bihelerová, Maja a kol. Rating: 4 Hits: 2351 Status: Available
cover Title: Interkulturní psychologie Authors: PRŮCHA, Jan Rating: 5 Hits: 2392 Status: Available
cover Title: Jsme lidé jedné Země Authors: Tollarová, Blanka; Hradečná, Marie; Špirková, Andrea a kol. Rating: 0.5 Hits: 2499 Status: Available
cover Title: Úvod do problematiky extremismu Authors: Lebeda, David Rating: 0.5 Hits: 3810 Status: Available
cover Title: Romové v české společnosti Authors: NAVRÁTIL, P. Rating: 0.5 Hits: 4477 Status: Available
cover Title: Výchova k toleranci a proti rasismu Authors: ŠIŠKOVÁ, Tatjana Rating: 0.5 Hits: 4487 Status: Available
cover Title: Romská otázka. Psychologické důvody sociálního vyloučení Romů Authors: SAMKOVÁ, K.A. Rating: 0.5 Hits: 5679 Status: Available
cover Title: Náměty pro multikulturní výchovu Authors: Cílková, Eva; Borešová, Petra Rating: 0 Hits: 5945 Status: Available
cover Title: O předsudcích Authors: Novák, Tomáš Rating: 0 Hits: 9469 Status: Available
cover Title: Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum Authors: PRŮCHA, Jan Rating: 0.5 Hits: 10190 Status: Available