All categories RSS PDF Print E-mail
Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci Authors: Nepustil, Pavel Rating: 0.5 Hits: 2355 Status: Available
cover Title: Návykové chování a závislost Authors: Nešpor, Karel Rating: 0.5 Hits: 2460 Status: Available
cover Title: Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii Authors: Kalina, Kamil Rating: 0.5 Hits: 3790 Status: Available
cover Title: Efektivní regulace užívání marihuany (metodická příručka pro terapeuty) Authors: Engelander, M., Lang, E., Lacy, R., Cash, R. Rating: 0.5 Hits: 8595 Status: Available
cover Title: O rodičích, dětech a drogách Authors: Hajný, Martin Rating: 0.5 Hits: 13004 Status: Available
cover Title: Drogy a drogové závislosti Authors: KALINA, K. a kol. Rating: 0 Hits: 14348 Status: Available
cover Title: Základy klinické adiktologie Authors: KALINA, K. a kol. Rating: 0 Hits: 14404 Status: Available
cover Title: Gamblerství aneb Ztráta svobody Authors: Prunner, Pavel Rating: 0 Hits: 15291 Status: Available
cover Title: Víme o drogách všechno? Authors: Mahdalíčková, Jana Rating: 0.5 Hits: 15513 Status: Available
cover Title: Drogy lidského těla Authors: Zehentbauer, Josef Rating: 0.5 Hits: 15953 Status: Available