All categories RSS PDF Print E-mail
Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci Authors: Nepustil, Pavel Rating: 0.5 Hits: 2203 Status: Available
cover Title: Návykové chování a závislost Authors: Nešpor, Karel Rating: 0.5 Hits: 2334 Status: Available
cover Title: Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii Authors: Kalina, Kamil Rating: 0.5 Hits: 3668 Status: Available
cover Title: Drogy a drogové závislosti Authors: KALINA, K. a kol. Rating: 0 Hits: 7466 Status: Available
cover Title: Základy klinické adiktologie Authors: KALINA, K. a kol. Rating: 0 Hits: 7605 Status: Available
cover Title: Efektivní regulace užívání marihuany (metodická příručka pro terapeuty) Authors: Engelander, M., Lang, E., Lacy, R., Cash, R. Rating: 0.5 Hits: 7629 Status: Available
cover Title: Gamblerství aneb Ztráta svobody Authors: Prunner, Pavel Rating: 0 Hits: 8193 Status: Available
cover Title: O rodičích, dětech a drogách Authors: Hajný, Martin Rating: 0.5 Hits: 11732 Status: Available
cover Title: Adiktologické poradenství Authors: Millerová, Geri Rating: 0 Hits: 12996 Status: Available
cover Title: Drogy lidského těla Authors: Zehentbauer, Josef Rating: 0.5 Hits: 14122 Status: Available